Caută:
Caută aici materiale şi concursuri ...
Căutare avansată

Concursul Interjudeţean cu tema: ”Să călătorim împreună spre Betleem”

3 septembrie 2009   -   Diverse;
Disciplina: Religie;
rnrnrnrnrnrnrn

Şcoala cu clasele I – VIII Stoeneşti – Berislăveşti, jud. Vâlcea, vă invită să participaţi la Concursul Interjudeţean cu tema:

rn
                      
rn
”SĂ CĂLĂTORIM ÎMREUNĂ SPRE BETLEEM”
rn
 
rn
Argument:
rn

Prin organizarea acestui concurs ne propunem să realizăm un schimb de experienţă pentru toate cadrele participante, o mai bună cunoaştere a evenimentului biblic – marea sărbătoare a Naşterii Domnului- de către toţi participanţii, prezentarea modelelor practice.

rn
Obiective:
rn

® identificrea şi valorificarea unor talente potenţiale într-un domeniu foarte atractiv elevilor;

rn

® perfecţionarea relaţiilor de colaborare, de cooperare între toţi factorii implicaţi.

rn

Etapele desfăşurării concursului:

rn

Concursul interjudeţean „ Să călătorim împreună spre Betleem”se organizează pe două secţiuni:

rn

1) Concurs de creaţii literare (în Word sau Powerpoint ) dedicate Naşterii Domnului(secţiune la care pot participa şi cadrele didactice)

rn

2) Concurs de creaţii plastice (tehnică la alegere)

rn
 
rn
 
rn

REGULAMENT DE PARTICIPARE:

rn
 
rn

1.     Concursul se adresează tuturor cadrelor didactice cu trimitere spre ariile curriculare „Om şi societate” şi „Limbă şi comunicare”;

rn

2.     Comunicarea titlului lucrării, numele şi prenumele autorului/autorilor (nu mai mult de doi autori la lucrare), şcoala, adresa exactă, numărul de telefon, se va face până la data de 16.11.2009 la tel.0766/633234 sau e-mail: religieberislavesti@gmail.com;

rn

3.     Pentru buna desfăşurare a acţiunii este necesar să contribuiţi cu o sumă de 25 lei de persoană (situaţiile soţ-soţie 25 RON), care poate fi trimisă prin mandat poştal, pe adresa: CIUTESCU EUGEN FLORIN, str. Rapsodiei, nr. 11, bl. D1/8, sc. A, ap.6, cod. 240254, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, (taxa acoperă cheltuielile pentru diplomă profesori, sau diplomă premiu pentru elevi, cheltuieli de expediere în ţară, broşura „Să călătorim împreună spre Betleem ce va cuprinde toate rezumatele lucrărilor participante la simpozion) – înregistrată cu ISBN.

rn

4.     Persoanele care doresc să participe la concurs vor expedia lucrarea integrală prin scrisoare recomandată / prioripost / pachet obişnuit/e-mail pe adresa menţionată mai sus (în plic lucrarea pe suport de hârtie şi rezumatul lucrării – maxim o pagină – suport magnetic CD) sau prin e-mail la una din adresele de mai sus.

rn

5.     Expedierea lucrărilor tehnoredactate, un rezumat de maximum 1 (una) pagină (rezumatul în format electronic), precum şi taxa de participare se va face până la data de 01.12.2009.

rn

6.     Lucrările vor fi tehnoredactate conform instrucţiunilor: redactarea lucrărilor se va face pe format A4, pe o singură parte, la 1 rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”), titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 bold), centrat, la două rânduri de titlu se va scrie numele autorului şi instituţia (Times New Roman 12), la două rânduri de numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman 12), bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: nume şi prenume autor, titlul lucrării, editura, localitatea apariţiei, anul, pagina; mărimea lucrării 1 -3 pagini.

rn

7.     Compoziţiile plastice (desen , pictură, colaj) vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport format A4 .

rn

8.     Persoanele care doresc să participe cu materiale la concursurile organizate cu această ocazie sunt rugate să le expedieze prin poştă până la data de 01.12.2009, pe adresa de mai sus.

rn

9.      Toţi participanţii vor primi diplome. Lucrările (referate, lucrările elevilor) nu se returnează. Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 2 (două) lucrări.

rn

10.                        Recomandăm ca lucrările să conţină contribuţii personale.

rn

11.                        Cadrul didactic coordonator va trimite, în plicul cu lucrări fişa de participare completată şi copia prin care s-a făcut plata taxei de înscriere la concurs şi un plic autoadresat , format A4, care va fi folosit de către organizatorii concursului pentru expedierea diplomelor şi a cărţii. Copia după taxa de înscriere se poate trimite şi prin e-mail la adresa de E- mail:  religieberislavesti@gmail.com.

rn

12.                        Relaţii suplimentare se pot obţine şi pe e-mail

rn

13.                        Rugăm insistent ca lucrările să conţină semnele diacritice ă î â ş ţ şi să fie corectate de eventualele greşeli apărute la tehnoredactare, în caz contrar vor fi returnate expeditorului.

rn
 
rn
 
rn
 
rn

                         Adresa:     Şcoala cu clasele I-VIII Stoeneşti - Berislăveşti

rn
Com. Berislăveşti, jud. Vâlcea.
rn

Pentru Concursul Interjudeţean ” Să călătorim împreună spre Betleem”

rn
 
rn
 
rn
                                                                                                                                                                                   
rn
 
rn

                                                                                                                       Prof. coordonatori,

rn
 
rn

                  Pr. Prof. Ciutescu Eugen Florin

rn
    Prof. Ciutescu Dana Andreea
rn
 
rn
 
rn
 
rn
 
rn
 
rn
 
rn
 
rn
 
rn
 
rn
 
rn
 
rn
 
rn
 
rn
 
rn
 
rn
 
rn
 
rn
 
rn
 
rn
 
rn
 
rn
 
rn
 
rn

FIŞA DE PARTICIPARE

rn
 
rn

CONCURS INTERJUDEŢEAN

rn
« Să călătorim împreună spre Betleem»
rn

Ediţia I, Vâlcea , 2009

rn
 
rn
Numele şi prenumele:.....................................................................................
rn
Adresa:...............................................................................................................
rn
..............................................................................................................................
rn
Telefonul: .....................................................
rn
Adresa de e-mail:..............................................................................
rn

Unitatea şcolară:.............................................................................................................

rn
Localitatea:..........................................................
rn
Judeţul: ...............................................................
rn
rn

Titlul lucrării:....................................................................................................

rn

Secţiunea în care se încadrează lucrarea:.............................................. ..

rn

Numărul de autori pe lucrare:......................................................................

rn

Seria şi nr. actului care face dovada achitării taxei (mandat poştal):

rn
..............................................................................................................................
rn
Adresa pe care doriţi să primiţi materialele: ..........................................................
rn
rn

-         Fiecare lucrare expediată va fi însoţită de o etichetă cu următoarea structură:

rn
 
rnrn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
rn
Numele şi prenumele elevului/ei
rn
rn
 
rn
rn
Clasa
rn
rn
 
rn
rn
Şcoala
rn
rn
 
rn
rn

Cadru didactic coordonator

rn
rn
 
rn
rn

Titlul lucrării

rn
rn
 
rn
rn

Secţiunea din concurs la care se înscrie

rn
rn
 
rn

Propune un material

Adaugă tu primul comentariu:

Autentifică-te pe site pentru a putea lăsa un comentariu.

Materiale

Religie -
14 ianuarie 2020   -   Subiecte şi bareme;
Disciplina: Religie
Clasa: Clasa a IX-a
Pentru orice problemă, sugestie sau reclamaţie vă rugăm să ne contactaţi la adresa webmaster@olimpiade.ro!