Caută:
Caută aici materiale şi concursuri ...
Căutare avansată

Politica de confidențialitate

 

Accesarea acestui site reprezintă acceptarea termenilor şi politicilor aşa cum sunt aceştia descrişi. Olimpiade.ro este un portal ce găzduieşte materiale despre şi pentru pregătirea pentru olimpiade şi concursuri sub marca INTUITEXT, marcă proprietate a SC Softwin SRL, care se adresează elevilor începând cu clasa I şi până la clasa a XII-a.

 

Materialele publicate pe site-ul Olimpiade.ro sunt de mai multe categorii: subiecte şi bareme, regulament concursuri şi olimpiade, programa, participanţi şi rezultate. Aceste materiale au drept scop familiarizarea utilizatorilor interesaţi cu condiţiile de desfăşurare a unor anumite concursuri şi olimpiade. Utilizatorii pot propune ei înşişi materiale ajutătoare pentru comunitatea Olimpiade.ro dar şi ştiri şi evenimente.

 

Daca utilizatorii prezentului site au vârsta sub 18 ani, sunt rugaţi să citească termenii şi politicile site-ului împreună cu părinţii sau reprezentanţii legali, după caz.

 

Dacă utilizatorii sunt rugaţi să furnizeze date personale şi date de contact, părinţii sau reprezentanţii legali, după caz, vor fi cei care vor furniza aceste date şi astfel vor avea permanent control asupra mesajelor primite şi vor supraveghea modalitatea de folosire a contului respectiv de către copil.

 

 

 

Dispoziţii speciale pentru părinţi şi reprezentanţii legali:

 

- Folosiţi Internetul împreună cu copiii dvs şi învăţaţi-i să identifice şi să distingă mesajele care aduc atingere demnităţii şi integrităţii morale.

 

- În cazul în care copilului dvs îi place să stea pe chat, ar trebui să discutaţi din timp cu acesta despre riscurile implicate, oferindu-i sfaturi despre ce ar trebui să facă în cazul în care este hărţuit.

 

- Este de ajutor să stabiliţi cu copilul dvs. nişte reguli de bază referitoare la furnizarea datelor personale pe Internet.

 

- Este recomandat să creaţi o adresă de email pentru dvs şi copii, la care să aibă acces întreaga familie, pe care aceştia să o folosească dacă doresc să ofere informaţii personale online.

 

- Orice cumpărături online pe Internet sau prin telefon trebuie făcute sau aprobate de un adult.

 

- Citiţi împreună cu copilul dumneavoastră termenii şi condiţiile şi/sau regulamentele concursurilor de pe diverse site-uri dedicate vârstei copilului dumneavoastră şi explicaţi-i semnificaţia termenilor, ce informaţii pot să ofere şi eventualele riscuri la care se expun.

 

- Legea vă acordă dreptul de a retrage datele furnizate şi/sau de a le modifica, astfel încât ori de câte ori consideraţi necesar acest lucru, vă rugăm să ne adresaţi o cerere la adresa de contact de pe site.

 

- Datele şi informaţiile furnizate de către utilizatorii site-ului nostru nu vor fi folosite decât în scopul declarat pe site. Datele nu vor fi folosite de către terţi pentru mesaje publicitare. Intuitext va administra aceste date numai pentru a informa utilizatorii cu privire la produsele şi serviciile sale precum şi ale partenerilor săi, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia datelor persoanelor şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

 


Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului www.olimpiade.ro

 

Dacă utilizatorii prezentului site au vârsta sub 18 ani, sunt rugaţi să citească termenii şi politicile site-ului împreună cu părinţii sau reprezentanţii legali, după caz.

  • Dacă utilizatorii sunt rugaţi să furnizeze date personale şi date de contact, părinţii sau reprezentanţii legali, după caz, vor fi cei care vor furniza aceste date şi astfel vor avea permanent control asupra mesajelor primite şi vor supraveghea modalitatea de folosire a contului respectiv de către copil.

 

 

Olimpiade.ro este un portal de concursuri online sub marca INTUITEXT, marcă proprietate a SC Softwin SRL. "Termeni şi condiţii de utilizare" a site-ului www.Olimpiade.ro reprezintă un acord încheiat între orice persoană care vizitează, accesează sau care utilizează efectiv site-ul www.Olimpiade.ro şi compania INTUITEXT.

 

În cazul în care utilizatorii site-ului oferă informaţii cu caracter personal cum ar fi nume, prenume, adresă de email şi adresă poştală, număr de telefon, INTUITEXT va administra aceste date numai pentru a informa utilizatorii cu privire la produsele şi serviciile sale precum şi ale partenerilor săi, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia datelor persoanelor şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

 

Orice document, text, animaţie aflate pe acest site precum şi fragmente/porţiuni ale acestora, indiferent sub ce formă se regăsesc (text, grafică, sunet, imagine, film, programe etc.) se numeşte conţinutul site-ului şi se află în proprietatea INTUITEXT.

 

Conţinutul site-ului se află în proprietatea INTUITEXT, în afara cazurilor în care este menţionat expres autorul. Accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, a oricărei pagini din acesta, precum şi a oricărei componente a acestuia constituie o acceptare în întregime şi necondiţionată a “Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare” şi a oricărei prevederi din acesta.

 

Neacceptarea acestor "Termeni şi condiţii de Utilizare" atrage obligaţia persoanei respective de a înceta de îndată accesarea site-ului. Serviciul poate fi folosit de către utilizator pentru a afla diferite informaţii afişate de către INTUITEXT pe web, pentru a face legătura cu alte Reţele sau site-uri web din lume, iar Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele reţele sau site-uri.

 

Utilizatorul acceptă starea de fapt că INTUITEXT nu controlează aceste site-uri, nu este responsabil şi nu îşi asumă nici o obligaţie în ceea ce priveşte alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conţinutul acestora.

 

Orice includere de linkuri spre alte site-uri sau reţele este făcută numai pentru ajutorul utilizatorului şi nu implică sprijinirea de către INTUITEXT a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri sau reţele şi nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri şi le foloseşte produsele şi serviciile exclusiv pe propriul risc.

 

INTUITEXT nu garantează că serviciile sau conţinutul furnizate de terţe surse sunt acceptabile şi disponibile în orice parte a României. Dacă Utilizatorul accesează alt conţinut sau servicii de pe site-uri ale unor terţi, INTUITEXT nu este responsabil pentru nerespectarea de către utilizator a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele ţări. Utilizatorul ia la cunoştinţă că INTUITEXT nu poate controla şi nu oferă nici un fel de sugestii, garanţii sau condiţii privind securitatea sau conţinutul informaţiilor care trec prin reţeaua sa de comunicaţii şi prin Internet sau prin site-ul www.Olimpiade.ro.

 

Utilizatorul ia la cunoştinţă că serviciile sunt disponibile prin Internet şi, deşi INTUITEXT va face tot ce îi stă în putinţă pentru a menţine securitatea informaţiilor, nu poate garanta că informaţia pe care Utilizatorul o primeşte sau o trimite folosind serviciile va fi permanent în siguranţă.

 

Accesul gratuit sau în sistem de plată la site-ul www.Olimpiade.ro şi la materialele acestuia este decis de INTUITEXT şi poate fi schimbat în funcţie de promoţiile stabilite de acesta, cu condiţia ca INTUITEXT să anunţe utilizatorii site-ului de schimbările asupra accesului gratuit sau nu.

 

Utilizatorii au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra datelor cu care s-au înregistrat (nume de utilizator şi parolă). În cazul în care un utilizator va sesiza că altă persoană îi foloseşte în mod abuziv contul de pe acest site este obligat să anunţe imediat INTUITEXT.

 

INTUITEXT nu este răspunzător pentru erorile sau omisiunile prezente în conţinutul furnizat de utilizatori şi de aceea utilizatorul acceptă că INTUITEXT nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune directe sau indirecte rezultate din accesarea / folosirea acestui site.

 

INTUITEXT îşi rezervă dreptul de a modifica în orice mod, oricând şi oricare din clauzele acestui acord, fără nici o notificare prealabilă şi fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de utilizatori. Simpla utilizare sau accesare a oricărei facilităţi oferite de site sau de serviciu intervenite după operarea modificării reprezintă acceptarea deplină şi necondiţionată de către utilizator. Neacceptarea oricărei modificări atrage obligaţia respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului.

 

Clauzele prezentului acord sunt interpretate şi executate potrivit legii române. Părţile convin ca în cazul unor neînţelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor. În cazul în care părţile nu reuşesc să ajungă la nicio înţelegere amiabilă, atunci, pe baza unei înştiinţări scrise din partea oricărei părţi către cealaltă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest acord sau cu utilizarea site-ului se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în conformitate cu Regulile de procedură arbitrară ale acestei Curţi. Hotărârea arbitrară este definitivă şi obligatorie.

                                                                                                                                            

Pentru orice problemă, sugestie sau reclamaţie vă rugăm să ne contactaţi la adresa webmaster@olimpiade.ro!